KAYIT DONDURMA

25 Oca

  • Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin 28.02.2018 tarihine kadar taleplerini öğrenci işlerine iletmeleri gerekmektedir. Kayıt dondurma talep dilekçesi aşağıdaki linktedir. Dilekçenizin ekine mazeretinizi gösterir belgenin konulması ve kayıt dondurma talep süresinin (Güz-1 Dönem ya da Güz+Bahar 1 Yıl) belirtilmesi zorunludur. (Mazeret belgesi: Gelir durum belgesi, sağlık raporu, görevlendirme v.b.)

 

Dilekçe için tıklayınız.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’nin 29.Maddesini (Kayıt Dondurma)

MADDE 29 - (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıt dondurmasına karar verilir.

  1. a) Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
  2. b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nede- niyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
  3. c) Öğrencinin, anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde ba- kacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

ç) Belgelendirmek kaydıyla ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edememesi,

  1. d) Tutukluluk hali,
  2. e) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
  3. f) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.