staj

 2018 YILI YAZ STAJI

Yüksekokulumuz Programlarının Staj yerleri ve Kapsamları listesi için tıklayınız

2018 Öğretim Yılı Yaz Stajı en erken staj başlangıç tarihi 04.06.2018’tür. Staj Başlangıç-Bitiş tarihleri tıklayınız.

‘3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanuna Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ yararlanmak isteyen iş yeri için ek formu tıklayınız.

Dikkat Edilecek Hususlar;                           

 • Evrak üç (3) nüsha doldurulacak. 
 • Çift taraflı çıktı alınacak.
 • Her sayfa Öğrenci, Firma/ Kurum ve Staj Koordinatörü tarafından paraflanacaktır.
 • Bilgiler, paraf ve imzalar eksiksiz olacak.Staj başlangıç tarihinden en az bir hafta önce Yüksekokulumuz muhasebe birimine teslim edilecek.

‘3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanuna Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ yararlanmak istemeyen iş yeri için ek formu tıklayınız.

 Dikkat Edilecek Hususlar;

 • Form1 doldurularak iş yerine teslim edilecek.
 • Form2 doldurularak iş yerine onaylatılır. Staj başlangıç tarihinden en az bir hafta önce Yüksekokulumuz muhasebe birimine teslim edilecek.
 • Bilgiler, paraf ve imzalar eksiksiz olacak. 

Diğer Hususlar;

 • Belgeleri öğrencilerimizin şahsen yapmaları gerekmektedir.
 • Staj Başlangıç ve Biti tarihleri 30 İş günü olarak hesaplanmalıdır.
 • İş yerleri tarafından İşe Giriş Bildirgesi istenmesi durumunda İşe Giriş Bildirgesi en erken staj başlangıç tarihinden bir hafta önce verilebilmektedir. (Örn. Staj Başlangıç Tarihi: 01.06.2016 olan bir öğrenci Form2 belgesi 23.05.2016 tarihinde teslim etmesi gerekmektedir ve 23.05.2016 tarihinden sonra İşe Giriş Bildirgesi alabilir.)
 • Staj dosyalarını en geç staj başlangıç tarihinden en az bir hafta önce almaları ve ilgili Öğretim Elemanlarına İmzalatmaları gerekmektedir.
 • İş yerinde herhangi bir İş kazası ve Meslek Hastalığı meydana gelmesi durumunda 3 (üç) gün içerisinde Yüksekokulumuza bildirilmek zorundadır.
 • Staj tarihlerinde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerimiz staj başlangıç tarihinden 1 hafta önce başvuru yapmak zorundadırlar.

Bilgiler

 1. Danışmanlar
 2. Bölüm Başkanları
 3. Bölüm Staj Komisyonu Başkanı